VII Tradycja AA

"Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz."

Zgodnie z naszą VII Tradycją prosimy alkoholików o wpłaty.
Z datków będziemy utrzymywać platformę GoToMeeting, a także wpłacać pieniądze do Biura Służb Krajowych AA na niesienie posłania 🙂

© Copyright 2020 grupa AA Tafla
Niniejsza strona nie jest popierana ani zatwierdzona przez Serwis Anonimowych Alkoholików Służby Światowe. Istnieje wyłącznie dzięki Grupie AA Tafla jako część pracy Dwunastego Kroku, która wychodzi z inicjatywą pomocy alkoholikom, którzy nadal cierpią. Oficjalną stronę AA w Polsce znajdziecie tu: Anonimowi Alkoholicy Polska